позорен

Какво е Ignobile:

Игнобил означава нещо или някой отвратителен, гнусен, отвратителен или незначителен . От латинския ignobilis, игнобил е мъжко или женско прилагателно.

Думата се използва и за дефиниране на нещо, което не е осигурено с благородство или красота, считано за пагубно или дори обидно, когато се използва като начин за определяне на характера или личността на дадено лице.

Непоносим индивид е онзи, който няма чест, който има малка или никаква стойност.

Когато поведението се счита за незначително, то се отнася до липсата на уважение към правилата и задълженията, свързани с морала и / или етиката.

Множественото число от игнобил е незначително .

Какво е Choldra Ignóbil

Понякога думата неблагородна се предшества от думата choldra, формираща израза "choldra ignobil", използван за характеризиране на нещо изключително противно или презряно. Този израз не е много обикновен в Бразилия, въпреки че е известен заради класическото дело на португалския писател Eça de Queirós, " The Maias ".

Синоними за ignóbil

 • презрян
 • неморален
 • подъл
 • ниско
 • незначителен
 • невеж
 • гнусен
 • отвратителен
 • мръсен
 • скандален
 • подъл
 • Choldra
 • нечист
 • мръсен