ще

Какво е воля:

Волята означава желание, стремеж, вкус, интерес, цел . Това е силата да се мислено представлява акт, извършван по причини, продиктувани от разума. Това е способността да искаш, свободно да практикуваш или да спреш да практикуваш някакъв акт.

Волята е физическа или емоционална нужда, която индивидът се чувства за нещо. Това е апетит, вкус, удоволствие, настроение. Например, желанието да се яде, желанието за пиене, желанието за плач и т.н.

Волята е твърд дух, смелост, убеждение, ангажираност, грижа, интерес, сигурност, придобита чрез демонстрация или доказателства.

Принципът на "автономия на волята" е един от основните принципи на гражданското право, който отчита правоспособността на човека да практикува и да се въздържа от определени действия, според неговото решение.

На спокойствие - това е наречието, което означава без церемония, без формализъм, удобно, с комфорт, с удоволствие, тоест да правиш това, което искаш и какво искаш.

Добра воля - е склонността или благоприятното отношение към нещо или към някого. Добрата воля е акт на правене на услуга, полза, подарък.