акростих

Какво е акростично:

Акростикът е мъжко съществително, което описва нормално поетична литературна композиция, в която началните, средните или крайните букви образуват имена или думи в бетон .

Тази дума произхожда от гръцкия акростих, където акро означава "екстрем" и стик, което означава линия или стих. На английски, acrostic се превежда като acrostic .

В акростик думата, образувана от първите букви, се чете вертикално. Често думата, образувана вертикално, е собствено име или може да бъде афоризъм, т.е. максима или правило.

Тази форма на изразяване изисква творчество, защото е свързана със света на поезията.

Примери за акростици

Акростиките често се използват като начин за изразяване на романтизъм, като следния пример за акростик на любовта :

Чудното чудо се е случило в мен, когато

Моите очи за първи път се срещнаха с вас.

Светът е придобил нов цвят и сърцето ми има

R enovado след вечността на самотата.

Придобиване на име

Името acrostics са много популярни, които са посветени на специални хора като майка, приятел или приятел. В повечето случаи всяка буква съответства на прилагателно, което характеризира въпросното лице, както можете да видите в примера с името "Петър".

Активен

И специално

D- амин

R isonho

Тимистата