За доказателства

Какво е доказателство:

Доказателство е да се покаже, че е да се представя по начин, който не оставя никакви съмнения, веднага се разбира и разделя споровете.

Доказателството е пряк преходен глагол, което означава да покаже ясно, да докаже, да демонстрира с увереност, с доказателство, с точност.

Някои синоними, които трябва да се подчертаят, са: показване, разкриване, доказване, подчертаване, маркиране, доказване и т.н.

Доказателство е да се покажат доказателства, да се направи някакъв аргумент, който е неоспорим, да се остави без съмнение, да се направи изявление.

Доказателство е и нещо, което трябва да се подчертае, е да се подчертае, е да се направи нещо от по-голямо значение се открояват.

На английски език глаголът до доказателствата се превежда чрез доказателства . Ex: Използвайки снимките, успяхме да докажем, че тя е била на мястото на престъплението. С помощта на снимките успяхме да докажем, че е била на мястото на престъплението.