лъжа

Какво е невярно:

Лъжата е характеристика на невярно, което противоречи на истината или реалността . Значението на лъжата е свързано с всичко, свързано с лъжата, клеветата, измамата, нелоялността.

Лъжата е женственото съществително име, което нарича това, което не е вярно, е това, в което има лъжа, лицемерие, измама, фалшификация.

Лъжата е пример за измамлив акт, престорено чувство, скрито, измамно поведение, с цел да се крие нещо, за превръщане на реалността.

Истинността е доказателство за истинността, която е надеждна, следователно е противоположна на лъжата и лъжата.

Търсенето на научни знания се извършва чрез проверка на истината или лъжливостта на изследваните факти.

Идеологическа лъжа

В правната област идеологическата лъжа е престъпление, което се състои в пропускане на данни или изявления, които трябва да се появяват в документите, или в тях се вписват изявления или данни, които са фалшиви или различни от тези, които трябва да бъдат декларирани, с цел да се заблуди или скрие истината за фактите юридически значими.