проницателност

Какво е острота:

Острота е женско съществително име, което нарича онова, което е остро, което завършва на върха, тоест, това, което е посочено. Тя произхожда от латинските acuitas .

Острота, в преносен смисъл, означава остротата на възприятието, тънкостта на духа, която е умела, проницателна. Например: Анализите се извършват с висока степен на острота.

Да имаш острота е да имаш по-голяма интензивност на възприятието чрез сетивата, да бъдеш фин, да проникваш, да виждаш отдалеч, да можеш, да бъдеш находчив, да бъдеш добър познавач.

В областта на физиологията остротата е острата способност да се усещат и разграничават сетивни стимули. Например зрителната острота, слуховата острота, остротата на болката и др.

В акустиката - част от физиката, занимаваща се със звука, остротата е възприемането на индексите на шумовите емисии, така че звукът се разпространява пропорционално в средата.