еластичност

Какво е пластичност:

Пластичността е качеството или свойството на това, което е пластично, т.е. на това, което е гъвкаво, еластично, ковък, което може да бъде компресирано или редуцирано до нишки без счупване. Това може да се простира, без да се счупи.

Еластичността, в преносен смисъл, означава послушна, мека, гъвкава, подвижна, която лесно се приспособява към обстоятелствата и времето. Да имаш пластичност е да правиш компромис.

Еластичност на металите

Еластичността е един от няколкото механични свойства на металите, което му дава възможност да издържи на пластичността до точката на деформация, без да се счупи. Това е способността да бъде деформиран, опънат и огънат, без да се напука и да не се загуби силата си. Например злато, сребро, мед и др.

Освен пластичността, металите имат и механичните свойства на издръжливостта, т.е. съпротивлението, което имат, когато са подложени на сила на опън, която може да доведе от деформация до разрушаване. Това е количеството енергия, което материалът може да абсорбира, преди да се счупи.