бандура

Какво е Пандора:

Пандора е персонаж на гръцката митология и е музикален инструмент .

Според етимологията, думата пандора се формира от пан, което означава "всички или всички" и дорон, което означава "дар или добродетел".

Според гръцката митология Пандора е била първата жена, отгледана от Хефест. Тя беше надарена с всички добродетели и имаше несравнима красота.

Би било изпратено от Зевс да се ожени за Епиметей, който е брат на Прометей (който е откраднал свещения огън на боговете). Като сватбен подарък Пандора носеше кутия, която съдържаше всички болести, болести и нещастия. Отваряйки кутията, Пандора разпространи всички тези неща в света.

От там дойде израза "кутията на Пандора", показваща нещо, което ако бъде отворено, ще причини разрушение.

Музикален инструмент

Пандора също е музикален инструмент, подобен на лютня, който е много често срещан в шестнадесети и седемнадесети век. Това е инструмент, подобен на лутина, и се е развил в други инструменти, като барокова китара, португалска китара, италианска китара, китара, и т.н.