възкресение

Какво е възкресение:

Възкресението е женско същество, произхождащо от латинския термин resurrectio, което означава акт на възкресяване, възкресяване, връщане към живота .

Възкресението е различно от прераждането, защото предполага, че човек се връща към живота като един и същ човек.

Възкресението е елемент, който е част от много религии, които често обявяват смъртта на боговете, които впоследствие са се върнали към живота.

Възкресението на тялото по времето на последния съд е еврейска вяра, възникнала през втория век преди Христа, а по-късно и до днес, много християнски общности вярват, че в деня на Страшния съд мъртвите ще възкръснат отново, като съдба Небето или Ада. Възкресението на мъртвите е фундаментална доктрина в различни религии като юдаизма, ислям и християнство.

В Библията има няколко истории за хора, които са възкръснали, най-известната е историята за възкресението на Исус . В допълнение, Библията разказва историята на няколко други възкресения, като Лазар, който оживя благодарение на Исус.

В християнството Великден е празник на смъртта и възкресението на Исус.

Възкресението на Исус

Библията разказва историята, че три дни след смъртта му Исус е възкръснал.

В теологията смъртта и възкресението на Исус са важни аспекти на евангелското послание и изкупление. Апостол Павел заявява в своите писания, че смъртта и възкресението на Исус гарантират справедливост за всички, които вярват, заедно с освобождението от греха, смъртта и закона. Възкресението на Исус през вековете беше силно представено в театъра.