субсидия

Какво е субсидия:

Субсидията е помощ, помощ, принос, полза . Това е парична стойност, фиксирана и предоставена от държавата или друга корпорация на благотворителност или обществен интерес, която представлява важна роля за икономиката на страната. Това е безвъзмездна помощ (парична помощ, предоставена от публичните власти).

Субсидията е финансов или друг принос, който се предоставя на всяко дружество или физическо лице с цел подпомагане или подпомагане. Например субсидии за жертви на наводнения. Субсидията е и сума, която държавата предоставя на друга по силата на споразумения или конвенции.

В Бразилия квотите, получени от сенатори, депутати и съветници, се наричат ​​субсидии.

Субсидиите са също важна информация или данни, използвани като основа за подготовка на правна защита, доклад, проучване и др.

Земеделска субсидия

Земеделската субсидия е парична помощ, която земеделските производители получават от държавата с цел намаляване на крайната цена на продуктите, което позволява по-голяма конкурентоспособност на международния пазар.

Субсидията за селското стопанство обикновено е съпътствана от предимства като по-нисък интерес от пазарните, фискални и санитарни бариери за подобни вносни продукти, намаляване на данъците, финансиране за закупуване на торове, пестициди, машини и др.