справедлив

Какво е равновесие:

Безпристрастност означава безпристрастност, равенство, постоянство . Това е онова, което притежава или демонстрира спокойствие, умереност, спокойствие, справедливост, или то винаги представя същия дух, който е съзнателен в това, което прави или какво казва. От латински aequanimus ( aequi - равен, аниме - настроение ).

Непоколебимостта е прилагателно от два рода, което се отнася до това, което има или има равновесие, тоест, че има равнопоставеност пред лицето на несгоди или просперитет, добро или лошо обстоятелство, което има спокойствие на духа и справедливост в да съди

Справедливостта е желанието да се признае и правото на всеки. Това е набор от неизменни принципи на справедливост, които водят съдията до критерий за умереност и равенство, дори и в ущърб на обективния закон; е чувството за справедливост, което се противопоставя на критерий за преценка или строго и строго законно третиране.

Да се ​​даде справедливо отношение към всички присъди е да се упражнява естествено правосъдие, което безпристрастно признава правото на всеки един, с равенство и умереност.