зенит

Какво е апогей:

Апогей е мъжкото съществително от астрономията, което показва най -далечната точка, която небесното тяло представя по отношение на Земята .

В преносен смисъл, думата апогей означава върхът, високата точка, акме или кулминацията на нещо. Пример: Апогеят на бразилския отбор се е случил през 1982 г., въпреки че не са завладели Световната купа.

Произхождаща от гръцката дума apógeios, тя се формира от обединението на апо (това означава далеч) и гео, което означава "земя".

Апогей и перигей

Апогей и перигей са две понятия за астрономия, които показват най-голямото разстояние (апогей) и най-краткото (перигейско) разстояние на небесното тяло от планетата Земя.

В конкретния случай на Луната, когато е в неговия перигей, тя може да бъде приблизително 50 хиляди километра по-близо до земята, отколкото когато е в неговия апогей, което значително променя външния му вид.

Ние знаем, че физическото измерение на Луната не се променя с времето, както обемът му остава същият. Въпреки това, външният ви вид може да се промени в зависимост от Вашия етап. Когато е по-близо до Земята (перигей), Луната изглежда много по-голяма и по-ярка.