откровеност

Какво е Lisura:

Lisura е женственото съществително, което показва качеството на гладкото, което е меко или няма несъответствия.

В преносен смисъл, гладкостта може да бъде синоним на lhaneza, искреност или откровеност . Той също така описва поведението на човек, който действа добросъвестно, с почтеност, честност и праведност. Ex: Всички негови колеги като него, защото той винаги се държи гладко.

Въпреки това, гладкостта може също да не е уникална характеристика на хората и може да бъде приложена към други процеси и явления, което показва тяхната прозрачност. Ех: Един от най-големите проблеми на нашата нация е, че няма гладкост в изборния процес.

Синонимите за гладкост зависят от смисъла, в който се прилага думата. Когато думата се използва в смисъл на нещо, което е плоско или плоско, синоними могат да бъдат: мекота и мекота . От друга страна, когато има смисъл на нещо, което е достойно или честно, синоними могат да бъдат: справедливост, лоялност и т.н.