склад

Какво е склад:

Складът е мъжко същество, което показва стая или сграда, чиято функция е да съхранява различни обекти .

Тази дума е свързана с областта на логистиката, защото тя се отнася до склад, където се съхраняват различни видове материали, като например материали и строителна техника. В случай на болничен склад, пространството се използва за съхраняване на лекарства или други подходящи предмети в болничния контекст.

Има публични и частни складове и често общините имат един или няколко склада.

В момента има складови курсове, където студентите изучават най-добрите техники за организация и управление на материалите. Професионалист в тази област може да бъде помощник на склад или складов служител и да наблюдава стоката, т.е. получаването и излизането на материалите.

Това е област от голямо значение в бизнес контекста, тъй като лошото съхранение може сериозно да повлияе на разпространението на една компания, така че е от съществено значение правилно да управлявате съхранените елементи.

Що се отнася до етимологията на тази дума, тя идва от арабския al-muxarif, който посочва касиер или инспектор.

Преди това боецът бил индивид, който имал функцията да управлява някои имоти на кралската къща или бил касиер на този. Това беше и дума, която можеше да определи данъкоплатец.

В един склад се посочва и областта на компетентност на склада или на сградата, в която са поставени обектите, които са били охранявани от склада. Последното значение е най-често срещаното в наши дни.

На английски думата склад може да бъде преведена от склад . Ex: Той е много лош в организирането на нещата, затова хората не могат да намерят нищо в склада. / Той е много лош в организирането на нещата, поради което хората не могат да намерят нищо в склада.