пълен

Какво е Cabal:

Cabal е прилагателно от 2 рода, което означава завършено, съвършено или задоволително .

Що се отнася до етимологията, думата „кабал” се формира от кабел + ал и произлиза от термина „латински капсул“, който обозначава въже, което е било използвано за връзване на някои животни.

Думата пълна също се използва за предаване на чувство за пълнота, разкриващо нещо, което се представя правилно. Ех: В последното състезание бразилският ездач даде добър пример за своето превъзходство. Тяхното ухажване завърши, защото той никога не можеше да даде пълно доказателство за своята любов.

Cabal е и името на животно (чието съществуване не може да се провери) на остров Ява, разположен в Индонезия. Според общоприетото мнение на някои местни жители на този остров, костите на това животно притежават свръхестествени характеристики.