вярност

Какво е Obséquio:

Obséquio е услуга, полза, доброта . Това е желание, дадено или получено от някого.

Obséquio, на глагола obsequiar, е да се дават заслуги, да се предоставят услуги, да се благоволи, да се третират приятно . Това е действие, което показва внимание, учтивост, образование.

Изразът " с благоволение " има същото значение като думата "моля", която се използва най-често. Той се използва, когато се иска или предлага доброта, когато се дава разрешение, лиценз, учтивост. Това е добра воля, насочена към някого.

Например:

Искане за доброта: "Моля, дайте ми една минута от времето си, за да реша проблема си."

Предложение за доброта: "По благодат, можете да минете пред мен в опашката, на която първо да присъствате."

Думата obséquio на английски е "благосклонност", което означава благоволение, чистота, помощ, помощ, лиценз, разрешение.