надзорен орган на

Какво е Preposto:

Препосто е това, което беше поставено преди, което беше предпочетено, обявено или дадено преди . Това е прилагателно, което квалифицира този, който е фаворит или който е избран.

Преподавателят е лицето, което управлява или управлява индустрия или бизнес чрез делегиране на собственика. Това е съществително от мъжки род, което нарича този човек, който е съставен от преобладаващия, да го представлява пред приписването, да го води или да го ръководи.

Предоставчикът също може да бъде назначен да представлява преобладаващата компания преди съдебния процес.

В Бразилия препози е представителят, т.е. лицето, което представлява друг. Също така е делегатът, който е упълномощен от някой, който да го представлява, този, който държи офиса си в зависимост от висшия авторитет.

Препосто е този, който представлява собственика на една компания, ръководи служба, извършва някои действия чрез делегиране на компетентния човек, който е поддръжникът, който представлява агентът, от негово име, под негова зависимост.

Преподавателят може да бъде пряк помощник, служител, подчинен, лице, което приема заповеди от друг, или определен либерален специалист за определена дейност. Постоянни или временни служители, със или без трудово правоотношение, които имат право да представляват дружеството пред трети лица.