Biohazard

Какво е биологична опасност:

Биологичната опасност е дума на английски език, която се състои от кръстовище на биологични (т.е. биологични) и опасни (което означава риск или опасност) и следователно означава биологичен риск или биологичен риск .

Това съществително се отнася до биологични вещества, които представляват потенциална заплаха за живите същества .

Символът за биологична опасност (показан в дясното изображение) е създаден през 1966 г. от Чарлз Болдуин и служи за указване на наличието на патогени, които могат да причинят вреда не само на хората, но и на други живи организми. Този символ се използва за предупреждение за потенциалната опасност от замърсяване или заразяване на елементи, които влизат в контакт. Поради тази причина често се среща в болнични контейнери за отпадъци, които често съдържат използвани хиподермични игли и други материали, които представляват биологичен риск.

Биологичната опасност може да се отнася до въпросния микроорганизъм, вирус или токсин, или до риск за здравето, причинен от близостта до тези елементи.