антагонистичен

Какво е антагонистично:

Антагонистичното е мъжко прилагателно, което означава противно, неблагоприятно, несъвместимо, противоречиво, различно, съперничещо . Пример за антагонизми: война и мир, любов и омраза .

Антагонистичното е израз, който се отнася до всичко, което представлява антагонизъм, тоест, всичко, което се представя в обратен начин, което се противопоставя на две понятия, две понятия, две идеи.

Антагонистичните понятия са противоположни понятия или мнения по една и съща тема, един и същ аргумент.

Да бъдеш антагонист е да си противник, да бъдеш противоположен, да действаш в противовес на всеки факт. Да бъдеш антагонист е да бъдеш срещу някого или нещо, да действаш като противник.

Антагонистът (съществително от два рода) е този, който е противоречив, impugnador, който представя противоположни, несъвместими идеи.

Антонимът на антагонистичното е благоприятен, еквивалентен.