oligofrenia

Какво е олигофрения:

Олигофренията е заболяване, което причинява забавяне на умственото развитие на индивида . От гръцкия " олигос ", което означава малко, по-" phren ", което означава ум. Олигофреникът е прилагателно, което се отнася до човек, който страда от олигофрения.

Олигофренията е заболяване, което може да бъде наследствен произход или придобито рано и което засяга централната нервна система.

Олигофренията е заболяване, което се състои от психичен дефицит, причинен от прекъсване на нормалното развитие на централната нервна система, по време на бременността или дори след раждането, което може да продължи до 18-годишна възраст.

Олигофренията се среща на няколко нива. Докато средният коефициент на интелигентност (IQ) на човек с интелектуална нормалност варира от 90 до 110, нивото на човек с олигофрения варира от 0 до 90.

Лицата с леки олигофрения имат малък, почти нормален дефицит, без съществено увреждане в обучението.

При умерените олигофреници интелектуалното поведение дори инвалидизира индивида за по-голямо учене. Те са носители на имбецилитет.

Дълбоките олигофреници извън общата трудност на обучението представляват и други трудности, сред които и реч. Те са идиоти, оправдани от културата, използвани като престъпление.