Quilombo

Какво е Quilombo:

Quilombo са села, които приютяват робите, избягали от ферми и семейни къщи, и е термин от анголски произход. Робите отидоха на quilombos, за да не бъдат намерени, защото където живеели, те винаги били експлоатирани и страдали от лошо лечение.

Килумбос са села, които са били скрити в гората, на места, които са за предпочитане недостъпни, като върховете на планините и пещерите, и тогава робите се срещат и успяват да водят свободен живот. Малките села също се наричали мокамби, и те, и килумбосът продължили целия период на робство в Бразилия.

Терминът quilombo, първоначално използван само за да нарича място, използван от номадски популации, или малки търговски лагери, и с началото на робството, робите приемат термина за мястото, където са избягали, и в Бразилия този термин придоби чувството, което има в момента.

Един от най-известните киломоби е Quilombo dos Palmares, който е бил в тогавашното капитанство на Пернамбуко, понастоящем бразилското състояние Алагоас. Това киломо се казвало, защото робът на име Зумби бил великият водач на селото.