опозиция

Какво е опозиция:

Опозицията означава пречка, пречка . Това е актът на противопоставяне или противопоставяне на нещо, т.е. противопоставяне на нещо . Това е да се възрази срещу всеки факт. Да си противник трябва да бъдеш антагонистичен.

В правната област опозицията е намесата на трети страни в страничен процес и ще бъде трета, докато се намеси в търсенето, защото когато намесата стане част от процеса.

В реториката (изкуството на добре казаното) опозицията е аргументът, който се състои в събиране на две идеи или две изрази, които изглеждат антагонистични, които се противопоставят.

Прилагателното "обаче" означава това, което причинява срам или пречка. "Независимо от това" или "въпреки това" има същото значение като конюнктивните изказвания (въпреки това), или на предлозителната фраза (макар), където тя изразява само противопоставяне, без пречка.

В астрономията опозицията е относителната ситуация на две или повече небесни тела, когато техните дължини се различават 180 ° един от друг.

Опозиция в политиката

В политиката опозицията е политическата партия, която се противопоставя на правителството, която възразява, която се бори с правителствените мерки.

В една демокрация правото на опозиция е незаменим елемент, това е свободното проявление на мисълта, правото на свобода на мнението.