добра воля

Какво е благосклонност:

Благотворителността е женственото същество, произхождащо от латинските benevolentia, което изразява качеството на някой, който е благосклонен, т.е. показва обич и уважение към някого.

Състраданието означава да показвате доброта или добра воля към други хора, разкривайки алтруизъм и съпричастност . Приятел е доброжелателно същество, защото има добри намерения, е искрен, разбиращ и толерантен.

В много случаи благотворителността е свързана с религията и е въпрос на доброта към хората или съществата. Пример: Господната доброта присъства всеки ден от живота ни.

Според спиритизма благосклонността е свързана с милосърдието . Когато Алън Кардек беше попитан за истинското значение на думата милосърдие за Исус, духовете отговориха: " Благост към всички, снизхождение към несъвършенствата на другите, прошка на престъпления ".