дума

Какво е Word:

Думата е термин, дума, израз . Това е вербална или писмена проява, формирана от група фонеми със значимост. От латинската притча.

Word е набор от артикулирани звуци, които изразяват идеи и са представени от правопис, образуван от среща на букви, която се групира от изречения.

Някои изрази се използват за засилване на значението на думата. Пример:

Слово на царя - когато се потвърждава, че обещанието ще бъде изпълнено или че утвърждаването е неоспоримо;

Измерете или претеглете думите - говорете с повишено внимание, внимавайте какво казвате;

Половината думи - съмнителни или не много изразителни думи;

Вземете думата от устата на някого - очаквайте да обявите какво ще каже човекът;

Дума по дума - без никаква промяна в думите или реда, в който са намерени;

Изрежете думата - спрете някой да говори;

Дайте думата да - позволи на някой да говори и също така да гарантира изпълнението на обещание.

Попитайте за думата - поискайте разрешение да говорите;

Лице на думата - който изпълнява това, което обещава;

С четири думи - кратко, лаконично;

Святи думи - възклицание, което говори, когато чуе чакащите думи;

Намокрете думата - вземете алкохолна напитка.