Да обясня

Какво е обяснение:

Обяснението означава детайлизиране, яснота, обяснение с развитието, с подробно. Това е преходен глагол, който се отнася до онова, което ще бъде казано в обяснителен, просветляващ начин.

Думата обяснение идва от латинския термин " explanare ", което означава да се направи плосък, лесен, разбираем.

Фразата "Учителят ще обясни урока" означава, че той ще даде на своя клас подробен разказ, опитвайки се да изясни всякакви съмнения, които могат да възникнат.

Един добър разказвач има дарбата да знае как да обясни дадена тема, да бъде ясна и да разкаже начина на обяснение, така че слушателят да разбира всичко, което се предава. Добро обяснение ще доведе до добро разбиране.