основен

Какво е в основата:

В основата е това, което се намира по-долу, което се развива или се появява отдолу. Например "подлежащи скали", "подлежащи води".

В основата, в преносен смисъл, се говори за това, което е имплицитно, скрито или не е ясно проявено.

В основата е прилагателно, което се използва, когато искаме да изразим нещо скрито, което се подразбира в контекста на едно изречение. Обратното на това е очевидно, осезаемо, ясно, ясно и незабавно разбиране.

Например:

"Основно желание"

"Основна гледна точка"

"Основно мислене"

"Основни намерения"

"Основни чувства"

„Основна транзакция“

"Основни предположения"