За да надскочите

Какво е Transcender:

Трансценд е преходен и непреходен глагол, който означава да се издигнеш над вулгарното, да преодоляваш, да надхвърляш или надминаваш нещо .

Според психологията трансценденцията е свързана с мисли и емоции, а способността на човека да преодолее някои бариери, да стане по-висша от някои обстоятелства.

Трансцендентността може да се разглежда и като акт на диференциране на себе си от други индивиди по положителен начин, достигайки по-високо ниво в дадена работа или контекст.

Във философията трансцендирането е да се преодолеят границите на знанието и това, което е трансцендентално, е свързано с чистата причина, която предшества цялото преживяване.

превъзходство

Концепцията за трансцендентност се отнася до познавателна дейност, състояща се от преход от принципа на знанието към външно заключение. Във философията тя представлява антоним на иманентност.

Според метафизиката трансцендентността предполага съществуването на различна реалност в качествено отношение и независимо от естествения свят и човешкото съзнание.

Според екзистенциалната философия и феноменология, трансцендентността има ролята да дефинира структурата на съзнанието, разглеждайки съзнанието като интенционалност и откритост към външния свят.