автобусче

Какво е прехвърляне:

Трансферът е съществително от мъжки род, произхождащо от латински translatus, което означава действие или ефект на прехвърляне, т.е. пренасяне от едната страна на другата . Това може да означава и точен шаблон или копие на документ или неговия превод .

Прехвърлянето се състои от прехвърляне или транспортиране на нещо. Думата „совалката” често е свързана с пътуване между летището и други места, а има и компании, които се специализират в трансфера от летището до хотелите, например.

В днешно време думата трансфер се използва широко, за да опише транспортирането на починали хора.

Трансфер и трансфер

Много хора имат въпроси относно използването на думите за прехвърляне и прехвърляне. Двете думи са синоними и имат смисъл да преведат нещо, т.е. да направят нейния пренос. Освен това и двете думи имат значението на верното / точно копие на документ или неговия превод.

Правен трансфер

От правна гледна точка прехвърлянето (известен още като apógrafo) е копие на записа, точен и точен в сравнение с оригиналния документ. Това се прави от самия чиновник или от нотариуса, а матрицата се прехвърля в делото или в книгата на нотариуса.

Първото прехвърляне на документ се нарича автентично писане и следните са идентифицирани като сертификати.