наистина

Какво всъщност е:

Всъщност е наречие на английски, което всъщност означава наистина .

Думата наистина може да има няколко функции в едно изречение и може да бъде използвана, за да подчертае, да изрази съгласие или признание, да потвърди или подчертае по-ранна фраза. По същия начин може да се използва за свързване на две или повече изречения, което означава, всъщност и т.н. Освен това тази дума може да бъде използвана и с разпит, за да се потвърди нещо. Ех: Всъщност се прибрахте ли веднага след училище? - Наистина ли си се прибрал скоро след училище?

Когато се използва като намеса, думата наистина изразява изненада, ирония или неверие . Ex: Всъщност! Никога не съм мислил, че това може да се случи! - Наистина! Никога не съм мислил, че това може да се случи!