пропедевтика

Какво е пропедевтика:

Пропедевтика е термин, използван за адресиране на началните и въвеждащите етапи в учебния процес .

Неговият произход идва от гръцкия термин propaideutikós, който означава "по отношение на инструктаж, поучителен", където е възможно да се възприеме позоваването на идеята за преподаване.

Като цяло, пропедевтика се отнася до предварително изучаване на предмет или дисциплина. Тя може да бъде дадена под формата на курс или част от въвеждащ курс по предмети, които отговарят на основната необходимост от минимални знания по даден предмет.

Обикновено тя е пряко свързана с предмети, свързани с науката, изкуството, образованието и др.

В областта на здравето, по-специално в медицината и клиничните области, пропедевтика характеризира набор от техники за събиране на данни и първоначални диагнози. Използваните техники включват наблюдение, палпиране, измерване на температурата и други прости и неспецифични изследвания.

В областта на сестринските грижи, пропедевтика има за цел да накара екипа да изпълни клиничната история на пациента по най-правилния начин, като използва техники като предписване на грижи, еволюция и бележки за кърмене. Този процес е систематичен, защото включва използването на организиран подход за постигане на целта.

В религията пропедевтиката е била използвана от Римокатолическата църква, от Трентския съвет в пропедевтичните семинарии, с цел въвеждането на принципите на философията и теологията на кандидатите за свещеничеството.

Синоними на propedêutica

В състава на изречението терминът може да бъде заменен със синоними като:

 • предварителен;
 • предшественик;
 • предишната;
 • преамбюла;
 • proemial;
 • препарат;
 • преди;
 • препарат;
 • предишната;
 • уводна;
 • разпореждане;
 • екдориални, наред с други.

Вижте също значението на образованието.