Той подчертава

Какво е Ресалва:

Reserver е женско съществително, което означава корекция, наблюдение, изменение, коригиране или защита .

Едно предупреждение може да бъде и вид грешки, т.е. бележка, която служи за коригиране на грешка в текста. В договора, възражението е клауза, която променя договорните условия. Освен това, възражението може да бъде документ, който е написан с цел защита или защита на определено лице.

Думата proviso може също да има конотация на ограничение или изключение. Например: Той каза, че той наистина харесва моя CD, но с някои възражения.

Подаване на оставка при прекратяване на договора

В трудовия контекст, когато работникът е уволнен, договорът му се прекратява. В тези случаи често е необходимо да се правят резерви в CTPS (карта за работа и социална сигурност). В CTPS, резервациите се правят в общите бележки и обикновено започват с израза "с изключение на това ..." и "условие:"

Когато работникът е уволнен, възражението може да гарантира на работника правото да отиде в съда, за да поиска средства, които не са платени и които са негови права.