непочтителен

Какво е неподходящо:

Неподчинението е прилагателно на два жанра португалски език, което служи за квалифициране на някой, който действа непочтително, което показва липса на уважение .

Що се отнася до етимологията, думата irreverent идва от латински. Антонимът на непочтителността е благоговейно, и този термин произтича от латинския глагол vereri, което означава „да се страхуваш, да уважаваш”. Така че някой непочтителен е някой, който няма страх или уважение към никого или нещо.

Някои синоними на думата irreverent са: нелюбезни, нелюбезни, нецивилизовани и неуважителни.

В повечето случаи думата irreverent се използва по унижен начин. Въпреки това, в много случаи това може да бъде комплимент, описвайки някой, който живее живота си по пътя си и търси тяхното щастие, без да се съобразява с обичаите и традициите, установени от обществото. Непочтеността е характерна черта на много млади хора, които се считат за бунтовници, защото не се съобразяват и не приемат неща само защото мнозинството приема.

Непокорен индивид може също да бъде класифициран като неприкосновен и добре настроен индивид, който притежава непочтително чувство за хумор.