Складова база данни

Какво представлява Data Warehouse:

Складът за данни е хранилище за цифрови данни, което се използва за съхраняване на подробна информация за компанията, създаване и организиране на доклади чрез записи, които след това се използват от компанията, за да помогнат за вземането на важни решения въз основа на представените факти.

Складът за данни служи за събиране на информация от една компания, така че тя да може по-добре да контролира определен процес, осигурявайки по-голяма гъвкавост в търсенето и информацията, от която се нуждаят.

В допълнение към поддържането на историята на информацията, Data Warehouse създава стандарти чрез подобряване на анализираните данни на всички системи, коригиране на грешки и преструктуриране на данни, без да се засяга операционната система, представяйки само окончателен, организиран модел за анализ.

Складова база данни и база данни

Март за данни е подразделение или подмножество на хранилище за данни . Масите за данни са като малки парчета складове с данни, които съхраняват подгрупи данни.

Обикновено информационният център е насочен към бизнес или екип, а информацията ви обикновено принадлежи на един отдел.

Предимства и недостатъци на склад за данни

Някои от ключовите предимства на хранилището на данни са:

  • Несъответствията се идентифицират и разрешават преди зареждането на данните, което улеснява изпълнението на анализа и докладването;
  • Те допринасят за процеса на вземане на решения чрез отчети за тенденциите, доклади за изключения и доклади, които разкриват цели в сравнение с действителните резултати.

Съхранението на данни също има някои недостатъци, включително:

  • Те не са адекватно решение за неструктурирани данни;
  • Те могат да имат високи разходи и могат да бъдат остарели бързо.

Складиране на данни и бизнес интелигентност

Бизнес интелигентността е процес на събиране и обработка на информация, която подпомага управлението на бизнеса.

Обикновено различните аспекти на информацията за бизнес разузнаване се използват в хранилище за данни. Въпреки това, не всички складове за данни се използват в контекста на бизнес интелигентността, защото не всички приложения за бизнес разузнаване изискват склад за данни.

OLAP

OLAP ( онлайн аналитична обработка ) е един от най-широко използваните инструменти за проучване на хранилища на данни . OLAP позволява да се променят и анализират големи количества данни в няколко различни перспективи.

Прилагането на този инструмент може да се използва от мениджъри от всяка област и ниво, като се предоставя информация и съдействие при окончателното решение. Използването на OLAP може да се прилага в много различни функции, някои от най-използваните варират от финансови функции (анализ, парични потоци, сметки, бюджети и т.н.) до маркетинг (анализ на цените, обем на пазара) прогнози, печалба, клиенти).