IUPAC

Какво е IUPAC:

IUPAC е акроним за "Международен съюз за чиста и приложна химия", който на португалски език е "Международен съюз за чиста и приложна химия".

IUPAC е организация, създадена с цел разработване на правилата на официалната номенклатура на всички химични съединения.

Дълго време химически съединения са били открити и наименувани според техния произход. В резултат на големия брой открити съединения е необходимо да се създадат правила за номенклатурата, да се стандартизират и да се направят универсални.

Беше създадена номенклатурата на IUPAC, която регулира наименованието на всички химични съединения, като гарантира, че наименованието на съединението може да бъде свързано с неговата формула, без никаква двусмисленост.

IUPAC е неправителствена организация, създадена в Женева, Швейцария, през 1919 г. и има членове на всички общества по химия.