5 Характеристики на сюрреализма

Сюрреализмът е движение на авангардното изкуство, което се появява в Париж в началото на ХХ век, за да се изправи пред рационализма и материализма на Източното общество.

Сред характеристиките, които се открояват най-много са:

1. Свободно изразяване на мисълта

Сподели чуруликане

Основното мото на сюрреализма беше свободното изразяване на мисълта, управлявано единствено от импулсите на подсъзнанието. Той презираше логиката и беше против стандартите, установени от реда и морала на обществото по онова време.

Неговите творби не са ограничени само до пластичните изкуства и литературата. Той повлия и на художествени прояви като театър и кино.

2. Влияние на теориите на Фройд

Основната характеристика на сюрреалистичното движение е значителното влияние на психоаналитичните теории на Зигмунд Фройд, които ценят значението на несъзнаваното, за да стимулират творчеството на човека.

За Фройд човекът трябва да освободи ума си от логиката, наложена от поведенческите модели на обществото, и да даде отдушник на мечтите и всичко, което ни казва несъзнаваното.

Научете повече за психоанализата.

3. Висша реалност

Друга важна характеристика на сюрреализма е създаването на реалност, превъзхождаща реалността, наложена от буржоазното общество от онова време, сякаш тази реалност е над реализма.

Основната цел на сюрреализма е да излезе извън границите на въображението и логическата традиция, наложена от артистичните идеи, които са били в сила от Възраждането.

Научете повече за Ренесанса.

4. Оценяване на несъзнаваното и мечтите

Сподели чуруликане

Друг важен момент на сюрреализма беше валоризацията на фантазията, лудостта и автоматичната реакция, отразени в творбите му. Още артисти бяха оставени сами от импулса, записвайки само това, което дойде на ум.

5. Използване на абстрактни елементи

Сюрреалистичните творби имаха характерни абстрактни елементи и форми, които се основаваха на фантазията и измерението на въображаемото.

Художниците винаги търсят съвършенство между рисунки и цветове, във въображаемата вселена, като използват характеристики като оптични илюзии и дисоциация между изображения и субтитри.

Вижте повече за сюрреализма и авангарда.