как

Какво е Как:

Какво е наречие на португалския език, което произлиза от латинската дума quam и което може да означава колко, как, до каква степен, до каква степен . В граматическия обхват, това, което е дума, която също може да се счита за връзка.

Как се използва за изразяване на интензивност, повишаване на качеството, усилване на прилагателни и наречия. Ex: Тя няма представа колко е красива.

В официален език думата "как" може да се използва и в случай на сравнение и се използва след думата "така". Ex: Той е толкова опасен, колкото и загадъчен.

Има някои песни, които включват използването на думата "как", като "Колко велик е моят Бог" - в този случай думата как може да бъде заменена от думите "как" и "какво": " или " Колко велик е моят Бог".

Във връзка с използването на "как" и "колко", думата как се използва преди прилагателно или наречие, и "колко" преди съществително (освен ако не е наречие модификатор на глагола).