Пресичане на оръжие

Какво пресичат оръжията:

Прехвърлянето на ръцете е израз, който означава доброволно спиране на всяка дейност, когато искате да направите някои претенции.

Прехвърлянето на ръцете ви е начин да се оплачете за нещо, което ви притеснява. Да казвате, че ще "кръстосате ръцете си" е да кажете, че ще парализирате уместната дейност на неудобството.

Преминаването на ръцете ви отказва да се опита да коригира някакъв проблем, който продължава и не може да излекува.

- Аз ще прегърна ръцете си.