apud

Какво е Apud:

Апуд е латинска дума, означаваща до, близо до, в . Използва се в библиографски справки, за да се направи непряко цитиране, т.е. да се цитира пасаж, който не се чете директно в оригиналното произведение, а цитиран от друг автор.

Обикновено се използва в текста на текста със значението на "цитиран от", "втори" или "според", което показва на читателя, че цитирането е направено според това, което е прочетено и цитирано от друг автор, който има достъп до оригиналното произведение.

Много често се появява терминът в дисертации, статии, монографии и други академични дисертации. Въпреки това е препоръчително през цялата работа да не се правят много цитати, използвайки думата „ апуд“ и да се използват само в случаи на трудно достъпни оригинални произведения, напр. Стари публикации, редки произведения или текстове на езици, които са трудно достъпни.

Пример за използването на термина е: Euclides, apud Boyer, 1991.

Ако в едно произведение идва позоваването по-горе, чрез термина апуд е известно, че авторът на произведението не е имал достъп до произведението, написано от Евклид. Въпреки това, той имаше достъп до работата, написана от Бойер, където цитираше оригиналното произведение.

Правилата за цитиране на автори се регулират от ABNT (Бразилска асоциация на техническите стандарти).