Azienda

Какво е Azienda:

Azienda е дума на италиански произход, която означава компания . Терминът се използва при изучаването на историята на счетоводството и определянето на основната цел на това е капиталът на дружеството.

В счетоводството, съвкупността от активи, права и задължения, съставляващи дружествата (aziendas), се определят като активи.

Aziendas са административни икономически субекти. Според целта на всеки един може да се класифицира по три начина:

- Aziendas за икономически цели: те са тези, които имат за цел получаването на печалба, където са включени всички индустриални, търговски, селскостопански или обслужващи дружества.

- Aziendas за социално-икономически цели: тези, които ползват своите членове с резултатите, получени например от пенсионните дружества и други институти на обезщетения.

- Aziendas за социални цели: те са тези, които не са за печалба, например, благотворителни сдружения.

Може да се каже, че azienda е компанията като цяло, която обхваща активите и лице, отговорно за администрирането на този капитал.