болест

Какво е болест:

Болестта е набор от специфични признаци и симптоми, които засягат живото същество, като променят нормалното му здравословно състояние . Думата е от латински произход, в която " долентия " означава "болка, страдание".

Като цяло болестта се характеризира като липса на здраве, състояние, при което при достигане на индивид се предизвикват нарушения на физическите и психическите функции. Тя може да бъде причинена от външни фактори (външни, екологични) или ендогенни (вътрешни, на самия организъм).

Различни науки са посветени на изучаването на болести, сред които патологични изследвания на заболявания като цяло, свързани с медицината и други области; медицинската наука изследва болестите на хората; фитопатологията анализира болестите, които засягат растенията; ветеринарната медицина проучва патологичните прояви при животните.

Като цяло, при прегледа на пациента, професионалистът наблюдава признаците и симптомите и ги свързва с определена болест, изисква различни тестове и от резултатите информира диагноза, която ще бъде основа за лечението.

В зависимост от контекста, някои понятия като аномалия, разстройство, патология, разстройство и т.н. се използват като синоними на болестта.

В преносен смисъл болестта е пристрастяване или мания, считана за дисбаланс. Например: Импулсът за закупуване на обувки вече е станал болест.