аксиологичен

Какво е аксиологично:

Аксиологично е всичко, което се отнася до понятие за стойност или което представлява аксиология, тоест ценностите, които преобладават в дадено общество.

Аксиологичният аспект или аксиологичното измерение на даден предмет предполага идеята за избор на човека за морални, етични, естетически и духовни ценности.

Аксиологията е философската теория, отговорна за изследването на тези ценности, като се фокусира особено върху моралните ценности. Етимологично, думата "аксиология" означава "теория на стойността", която се формира от гръцките термини " axios " (стойност) + " logos " (изследване, теория).

В този контекст стойността, или това, което се оценява от хората, е индивидуален, субективен избор и продукт на културата, в която се вмъква индивидът.

Според германския философ Макс Шелер, моралните ценности се подчиняват на йерархия, като положителните стойности, произтичащи от това, което е добро, тогава е благородно, тогава какво е красиво и т.н.

Етика и естетика са неразривно свързани с ценностите, разработени от човека. Етика е клон на философията, който изследва моралните принципи (добро / лошо, правилно / неправилно и т.н.) в индивидуалното и социалното поведение. Естетиката изучава понятия, свързани с красотата и хармонията на нещата.