Zeitgeist

Какво е Zeitgeist:

Zeitgeist означава дух на време, дух на време или знак на времето. Това е немска дума.

Zeitgeist е интелектуалният и културен климат на света по едно и също време, или родовите характеристики на определен период от време.

Концепцията на Zeitgeist бе представена от Йохан Готфрид Хердер и други немски писатели романтици. През 1769 г. Хердер пише критика на работата на философа Кристиан Адолф Клоц, въвеждайки думата „Zeitgeist“.

Zeitgeist, The Movie, е филм от 2007 г., продуциран от Peter Joseph, който обхваща теми като християнството, атаките от 11 септември и Централната банка на Съединените американски щати. През 2008 г. излезе втори филм, продължение на първия, наречен Zeitgeist: Addendum, който разглежда теми като глобализацията.

Има и Zeitgeist Movement, която е глобална активистка група на устойчивостта, която работи за обединяване на света с общата цел за устойчивост на видовете. Това е социално движение, с повече от 1100 глави в почти всяка страна.