Критично чувство

Какво е критично чувство:

Критичният смисъл означава способността да се разпитват и анализират по рационален и интелигентен начин . Чрез критичен смисъл човек се учи да търси истината чрез разпитване и размисъл върху всяка тема.

Думата "критика" идва от гръцкия " kritikos ", което означава "способността да се правят преценки". Във философския смисъл критичният смисъл е свързан с развитието на рефлексивно съзнание, основано на себе си (самокритика) и в света.

Осъзнаването на социалната роля на всеки индивид насърчава способността да се мисли за истините, наложени от господстващото общество. По този начин някой с остро критично чувство не приема налагането на каквато и да е традиция, догма или поведение без първоначално разпитване.

Способността за размисъл върху предметите е свързана с образованието, получавано от всеки индивид. Съществува доминираща идеология (набор от вярвания, ценности и мнения), изразена в политиката, религията, медиите или други групи, която се стреми да манипулира хората, така че да не поставят под въпрос; да приемем това, което им е наложено, без да размишляваме или да изследваме истината.

Виж също: значението на научното познание.

Общ смисъл

Здравият разум е съвкупност от мнения, вярвания, традиции и начин на живот, които се развиват в обществото и са част от културното наследство на всеки народ. Това са традиции, които преминават от поколение на поколение и се приемат без съмнение като истини.

Научете повече за значението на общия смисъл.