Ахам

Какво е Aham:

Ахам е израз, използван за потвърждаване или потвърждаване на даден факт. Може да има значението " да ", " разбира " и други съответни термини, но в някои случаи може да означава и "не".

В един комуникативен акт има функцията да поддържа отворения начин на общуване, показвайки на събеседника, че той следи разговора (това не означава, че той се интересува от това, което говори другият). В езика тя упражнява функцията на фатика.

В определени ситуации може да се използва по ироничен начин, какъвто е случаят с израза "Aham, sei", който се използва, за да покаже недоверие или неверие в това, което говори събеседникът.

Думата "ахам" е свързана и с израза "Ахам, Клаудия, санта ла", който стана популярен чрез видео, публикувано в интернет и пренесено от водещия Хюкса в началото на кариерата си.

Във видеото едно от децата се приближава да каже нещо или да покаже нещо. Но, объркан от неспокойните деца на сцената, Xuxa се обръща бързо и без да обръща много внимание на това, което е предназначено за малкото момиче.

Изразът стана популярен и започна да се използва, когато слушателят не се интересува много от това, което казва събеседникът, пренебрегвайки коментарите му.

"Ахам, Клаудия, седнете там" е пример за фраза, която се превърна в интернет мем.