представителност

Какво е представителност:

Представителността означава представляване на интересите на определена група от социални групи или хора .

Това е компетентност, която се приписва на индивид или субект (политически, партиен, съюз и т.н.) въз основа на представената способност да играе такава роля.

Политическото представителство в модерна държава означава, че мнозинството от населението е избрало свой представител, който да взема решения "от името на народа" в Асамблеята на Републиката, Конгреса или Парламента.

Представителността на Съюза предполага, че Съюзът е представителна единица на определена работническа класа, която има отговорността да се бори за правата на този клас и да защитава своите интереси.

Студентското сдружение е организация, представляваща студентите от дадено висше учебно заведение. Студентските асоциации имат представителство в академични центрове, които могат да събират няколко курса от същия факултет.