RGB

Какво е RGB:

RGB е съкращението на добавъчната цветова система, образувана от инициалите на цветовете на английски Red, Green и Blue, което означава съответно на португалски, Red, Green и Blue.

RGB системата за цветно осветление (наричана още светъл цвят) се използва за обекти, излъчващи светлина, като например компютърни и телевизионни монитори, цифрови фотоапарати, скенер и др.

В принтерите се използва субтрактивен цветен модел, известен като CMYK, състоящ се от първичните пигменти Cyan (Cyan), Magenta (Magenta) и Yellow (Жълто) и blacK (Black).

Цветовете се получават чрез смеси от трите основни цвята, в определени количества. Всеки от получените цветове е в рамка от 0 до 255. Когато сместа от трите цвята е в минималната стойност (0, 0, 0), резултатът е черен. Максимумът (255, 255, 255) е бял.

Разликата между минималните стойности съответства на тъмни тонове и между максималните стойности, тоновете са по-интензивни, по-светли.