придобиване

Какво е придобиване:

Придобиването е акт на завладяване на нещо, било то стоки, продукт, услуга или знание. Придобиването е това, което е придобито, и това придобиване би могло да бъде направено по различни начини, чрез покупка, замяна, дарение и др.

Покупателната способност или покупателната способност е способността на дадено лице или социална група да има финансови условия за придобиване на стоки, стоки или услуги.

Да се ​​направи придобиване означава да придобиеш нещо, да получиш притежание, да станеш собственик на доброто.

В психологията придобиването е способността на живите същества да придобият знания. При децата придобиването на език е процес на говорно развитие.

В изчислителната техника, събирането на данни е метод за събиране на външна информация, която ще бъде обработена чрез компютър. Събирането на данни включва използването на подходящи устройства и сензори, които трансформират сигналите, излъчвани в електронни сигнали, които ще бъдат наблюдавани, анализирани и съхранявани в база данни.