амалгама

Какво е Амалгама:

Амалгамата е сплав от живак с друг метал и има няколко функции, например, калаената амалгама служи за огледално стъкло, амалгамата се използва и в стоматологията .

Амалгамата е разтвор на един или повече метали в живак или сплави на конкретен метал и живак. Когато процентът на метала е малък, амалгамата е течна; когато процентът е голям, амалгамата е твърда. Амалгамите се използват за извличане на злато и сребро от руди (амалгамация).

В преносен смисъл, амалгамата е и името, дадено на смесицата от разнообразни и разнородни неща. Също така е и безредното събиране на хора от различни класове и качества. В лингвистиката сливането е също смесване на две думи с цел създаване на нова.

Дентална амалгама

Амалгамът е много подходящ материал за работа от зъболекари, съставен от сребро, живак и калай и има за цел да възстанови зъбите. Амалгамата има голяма устойчивост, особено по отношение на окислението, но тъй като живакът се абсорбира от тялото, неговата употреба е премахната в някои страни, както в Швеция. Материалът, използван в стоматологията, се нарича сребърна амалгама.