GPRS

Какво представляват GPRS:

GPRS означава Общи услуги за пакетно радиоразпръскване или Общи пакети радиослужби . GPRS е технология, която има за цел да увеличи скоростта на трансфер на данни между мобилните телефони, улеснявайки комуникацията и достъпа до мрежи.

GPRS позволява скорост на предаване повече от десет пъти по-висока от предишните технологии и тази услуга е винаги на разположение на мобилни телефони, когато потребителят извършва процеси на изпращане и получаване на данни, като например достъп до интернет.

GPRS технологията също така позволява на множество потребители да споделят едни и същи възможности, което увеличава капацитета на мрежата. С GPRS операторите предоставиха достъп до високоскоростен интернет (около 40 kbps) на мобилни телефони и на много ниска цена. GPRS улеснява използването на глас и данни едновременно, има широко покритие на мрежата, позволява достъп до интернет с голяма скорост, причинява намаляване на включените стойности и т.н.

Преди GPRS, предаването на данни беше извършено чрез GSM технология. Впоследствие технологията GPRS беше заменена от технологии, които позволяват превъзходна скорост на предаване на данни, като EDGE и по-късно 3G.