Твърде много

Какво е твърде много:

Твърде много е прилагателно, което отговаря на това, което е по-горе или превъзхожда това, което се счита за нормално . Тя се състои от нещо, което е преувеличено или излишно.

Когато човек използва твърде много думата, човек обикновено предава идеята за определено нещо, което е излязло отвъд неговите граници, т.е. надмина това, което се смята за нормално или обичайно.

Думата също може да бъде класифицирана като наречие, приписвайки чувството за преувеличение и прекомерност на предмета на молитвата.

Пример: "Ученикът беше твърде щастлив за получената от него степен . "

Етимологично, думата също произхожда от португалския език и от испанците.

Синоними за demasiado

Някои от основните синоними са:

 • Много;
 • прекомерно;
 • преувеличени;
 • бродещ;
 • Твърде много;
 • прекомерно високи
 • буйни;
 • хиперболичен;
 • ненужно;
 • заменими;
 • Излишно;
 • достатъчно;
 • Обиден.

От друга страна, някои от основните антоними също са: контролирани; малко; измерен; стегнато; разумен; мек; ведро; и мека.

Вижте също значението на преувеличени, прекомерни и твърде много.